Tutorials
 

Test dla ucznia kl. iii gimnazjum rodki stylistyczne karta pracy
Jakie środki stylistyczne zostały zastosowane w poniższym wierszu? a) pytanie retoryczne b) anafora c) zdrobnienie d) zgrubienie „jak powój co pragnie się wić, jak zieleń rozhukana w maju, jak woda, co brzegi rwie, jak jaskółki, co w niebie śmigają po dwie” (W. BRONIEWSKI, Anonim) W czwartym wersie autor przeniósł część zdania do innego wersu, a więc zastosował ………………………………… (4 p. a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła – to epitety b) gorący lód, ciemna jaskinia – to oksymoron c) „To za mało! Za mało! Za mało! Twoje słowa tumanią i kłamią! – to wykrzyknienie (3 p.

! ! ! ! pojęcie symbol alegoria epitet pytanie retoryczne DEFINICJA Wyraz, który jest określeniem rzeczownika; wyrażony często przymiotnikiem, imiesłowem, rzeczownikiem. Uwydatnia cechy przedmiotu, pojęcia, osoby; wskazuje na ich właściwości; ujawnia stosunek mówiącego do wyrazu określanego.

Overview
Postać, przedmiot, gest, sens, które obok znaczenia dosłownego mają także znaczenie przenośne. „Czym kochanki godzien rączek? Powiedz niebieska Marylko! Za pierwszy miłości pączuszek Zyskam pierwszą … och! Łzę tylko. Wyróżniamy następujące neologizmy: ! ………………………………………………….

! Lew to alegoria …………………………………………. ! to alegoria ……………………………………………………………. ! z przepaską na oczach i wagą to alegoria …………………………………….

! Sowa to alegoria ……………………………………… (4 p. III gimnazjum sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu środków stylistycznych …………………………………. …………………… (imię i nazwisko ucznia) (numer z dziennika) Data sprawdzianu ……………….

Które z poniższych zwrotów zaliczamy do animizacji? a) długi rosną b) biały jak gołąb c) wiatr wieje d) budzą się wspomnienia e) podobni jak dwie krople wody (5 p. Które to epitety? a) kwiaty uśmiechały się b) kamienie ruszyły się c) ciekawa książka d) cieknący kran (4 p. Jakie środki stylistyczne zostały zastosowane w poniższym wierszu? a) pytanie retoryczne b) anafora c) zdrobnienie d) zgrubienie „jak powój co pragnie się wić, jak zieleń rozhukana w maju, jak woda, co brzegi rwie, jak jaskółki, co w niebie śmigają po dwie” (W.

BRONIEWSKI, Anonim) W czwartym wersie autor przeniósł część zdania do innego wersu, a więc zastosował ………………………………… (4 p. a) głodny jak wilk, czerwony jak cegła – to epitety b) gorący lód, ciemna jaskinia – to oksymoron c) „To za mało! Za mało! Za mało! Twoje słowa tumanią i kłamią! – to wykrzyknienie (3 p. ! ! ! ! POJĘCIE: symbol alegoria epitet pytanie retoryczne B.

! ! ! ! DEFINICJA Wyraz, który jest określeniem rzeczownika; wyrażony często przymiotnikiem, imiesłowem, rzeczownikiem. Uwydatnia cechy przedmiotu, pojęcia, osoby; wskazuje na ich właściwości; ujawnia stosunek mówiącego do wyrazu określanego. To znak, pojecie; to ukrywanie głębszych treści i znaczeń za pomocą obrazów i znaków.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us