Tutorials
 

Opieka pielĘgniarska nad chorym z cukrzycĄ (czĘŚĆ dotyczĄca
Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. d i a b e t e s r e s e a r c h and c l i n i c a l p r a c t i c e 8 7 ( 2 0 1 0 ) 4 – 1 4 3.

Aleksandra Górska DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. : Results of specialized ambulatory diabetes care among diabetes patients at the level of primary health care in the light of nationwide research Adv.

Overview
: Dostępność usług medycznych w opinii pacjentów chorych na cukrzycę w świetle badań ogólnopolskich na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej W:Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka w chorobach przewlekłych - współczesne problemy. : Udział pielęgniarki w opiece nad chorym na cukrzycę, na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej W:Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ; red. : Trudności w dostępie do usług medycznych a sytuacja pacjentów chorych na cukrzycę, na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej W:Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ; red.

: Oczekiwania chorych na cukrzycę w zakresie edukacji w świetle badań ogólnopolskich , Probl. : Towarzyszące cukrzycy stany chorobowe a sytuacja chorych na cukrzycę. Grażyna Dębska, Jerzy Jaśkiewicz; Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp.

: How does differentiate the situation of diabetic patients - in the light of nationwide research Clin. : Selected aspects of functioning of the primary health care system in opinion of patients with diabetes - in the light of nationwide research Clin. Stan opieki nad chorym na cukrzycę na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej a zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską, Wrocław 2008 19.

(red) „Cukrzyca wieku rozwojowego” LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej. W-wa 2008 Warunki zaliczenia przedmiotu Test pisemny z części klinicznej i dotyczącej opieki pielęgniarskiej) (do30 pytań,).

Uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi uznaje się za zaliczenie testu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu są zaliczone seminaria i pozytywny wynik z pisemnych prac w ramach SK. Obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć, pozytywna ocena z pracy końcowej w ramach seminariów.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us