Tutorials
 

PrzykŁadowy arkusz egzaminacyjny zestaw p1 z matematyki
Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający.

Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaniach od 1.

Overview
(1 pkt) Punkty A = (1, − 2 ) , C = (4, 2 ) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. (1 pkt) Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej. (1 pkt) Drut o długości 27 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2:3:4.

(1 pkt) Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y = − x + 2 z okręgiem o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 2? A. (1 pkt) Liczby: 1, 3, x − 11 , w podanej kolejności, są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. 20 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy BRUDNOPIS 37 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy Zadanie 6.

(1 pkt) Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział −2, ∞ ). (1 pkt) Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste? A. (1 pkt) Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 12 cm.

1 cm Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy BRUDNOPIS 39 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy Zadanie 12. (1 pkt) Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie liczba osób 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa A. (1 pkt) Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (−2).

(1 pkt) Ze zbioru liczb {1, 2,3, 4,5, 6, 7,8} wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. p > 3 3 42 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy BRUDNOPIS 43 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA OTWARTE Rozwiązania zadań o numerach od 26.

należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania. (2 pkt) Dany jest ciąg (an ) określony wzorem an = (− 1) n Odpowiedź: a2 =. N2 Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy Zadanie 27.
Latest pages
Other tutorials

About us-Contact us